Liên hệ | Nomura Trading Việt Nam | Chuyên xuất - nhập khẩu cũng như hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm, May mặc, Thực phẩm, Máy móc

Liên hệ

Vui lòng điền thông tin bên dưới, sau đó nhấp vào nút "Gửi".
Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.

Tên *
Số điện thoại *
Email *
Công ty *
Nội dung yêu cầu *

Mục đích sử dụng:

・Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ quý khách sẽ được sử dụng để liên lạc với quý khách qua e-mail hoặc điện thoại nhằm trả lời các câu hỏi, hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoặc gửi tài liệu.
・Xem thêm chi tiết tại đây.