Chúng tôi đã đóng góp vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 | Nomura Trading Việt Nam | Chuyên xuất - nhập khẩu cũng như hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm, May mặc, Thực phẩm, Máy móc

Tin tức & Cập nhật

2021.06.16 Tin tức

Chúng tôi đã đóng góp vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Chúng tôi đã đóng góp vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 của Việt Nam.